Pochovaní z Velké války podle (historických) zemí

Údaje o příslušnosti k zemi jsou převzaty ze zápisu v knize mrtvých. U těch, kteří zemřeli po rozpadu Rakouska-Uherska, byly někdy uváděny nově vzniklé státy.

historická zeměpočet
Halič953
Morava531
Rusko305
Čechy286
Uhry260
Bukovina141
?115
Slezsko101
Dol.Rakousy94
Itálie59
Bosna46
Tyroly44
Štýrsko39
Hor.Rakousy30
Turecko30
Korutany24
Srbsko19
Přímoří18
Kransko14
Hercegovina14
Slovensko14
Dalmacie12
Rus.Polsko12
M.Asie10
Chorvatsko7
Vorarlberg7
Rumunsko6
Slavonie6
Německo5
Polsko4
Salzburg4
Besarabie2
Prus.Slezsko2
Tunis1
Lotrinsko1
Sedmihradsko1
Jugoslávie1

© 2012 Signum belli Úvodní strana | Signum belli 1914